Bewindvoering

Mentorschap

Curatele

Wat kan FEDIS BEWINDVOERING voor u betekenen?
Op een duidelijke en verantwoorde wijze orde scheppen in financiële zaken.

Bewindvoering, mentorschap en/of curatele

Als mensen niet goed meer in staat zijn hun eigen zaken te regelen en de financiën te beheren, kan een professionele bewindvoerder, mentor of curator uitkomst bieden. Familie of vrienden zouden dit ook kunnen doen, maar soms is dit niet mogelijk of wenselijk.

Fedis Bewindvoering kan u daarin van dienst zijn. Wij zijn een kleinschalig bedrijf dat op een verantwoorde en duidelijke manier orde schept in financiële zaken. Met respect voor de cliënt.

Samen met u stelt een bewindvoerder vast wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. Vervolgens stelt de bewindvoerder een budgetplan op en regelt hij uw geldzaken. De mentor staat u bij met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging en behandeling. Dit gebeurt als u daartoe zelf niet meer in staat bent. De mentor neemt de beslissingen in samenspraak met u. Een budgetbeheerder of inkomensbeheerder beheert uw financiën volgens een vastgesteld budget. Dit kan zonder tussenkomst van de rechter.