Werkwijze Curatele

Curatele aanvragen

De cliënt, een familielid of een hulpverlener kan curatele aanvragen bij de kantonrechter in de regio waar de cliënt onder valt. Dit gebeurt door het invullen van een verzoekschrift. De kantonrechter neemt de aanvraag in behandeling en wijst de curator aan.

Uitspraak kantonrechter

Na de uitspraak van de kantonrechter moet de aangewezen curator allereerst bij de kantonrechter een opgaaf van de boedel van de cliënt doen. Daarnaast dient hij jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen bij de rechter. Er is dus altijd controle op de werkzaamheden van de curator. Een veilig gevoel voor alle partijen. De uitspraak van de rechter wordt gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.
Na de uitspraak beheert de curator het inkomen en het vermogen van de cliënt en behartigt zijn materiële en niet-materiële belangen.

Beëindiging

De taken en bevoegdheden van de curator stoppen op het moment dat de kantonrechter de ondercuratelestelling opheft. Hij doet dat als degene om wie het gaat, zelf zijn belangen weer kan behartigen of komt te overlijden.

Tarieven

Informatie over de kosten voor curatele vindt u hier.