Klachten procedure

Uiteraard doet Fedis Bewindvoering er alles aan om klachten over de werkzaamheden te voorkomen. Maar het kan gebeuren dat wij over bepaalde zaken van mening verschillen. Dat is menselijk. Als zo’n geval zich voordoet, neemt u dan contact op. Dan proberen we in goed overleg de kwestie samen op te lossen.

Als wij er toch niet uitkomen, kunt u contact opnemen met het kantongerecht waartoe de betrokken cliënt behoort en de klacht bij de kantonrechter indienen.