Wat is Bewindvoering?

Iedereen beheert het liefst zelf zijn financiën. Maar soms is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Niet altijd is familie beschikbaar om die taak over te nemen. Soms is dat ook niet wenselijk. In zulke gevallen kan een professionele bewindvoerder uitkomst bieden door de belangen van zijn cliënt op financieel of administratief gebied te behartigen. Ook problematische schulden kunnen een reden zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder.

Verschil met curatele

Bewindvoering gaat alleen over financiële zaken. Als iemand ook zijn persoonlijke handelen niet (meer) overziet, kan diegene door de kantonrechter onder curatele worden gesteld.

Werkwijze

Wilt u meer weten over de procedure die wordt gevolgd wanneer bewind wordt overwogen en/of aangevraagd? Klik dan hier.

Tarieven

Informatie over de kosten voor bewindvoering vindt u hier.