Werkwijze Bewindvoering

Bewind aanvragen

De cliënt, een familielid of een hulpverlener kan bewind aanvragen bij de kantonrechter in de regio waar de cliënt onder valt. Dit gebeurt door het invullen van een verzoekschrift. De kantonrechter neemt de aanvraag in behandeling en wijst de bewindvoerder aan. De officiële term hiervoor is ‘onderbewindstelling’. Na een kennismakingsgesprek en een intakegesprek kunnen wij u helpen met het indienen van het verzoekschrift.

Uitspraak kantonrechter

Na de uitspraak van de kantonrechter moet de aangewezen bewindvoerder allereerst bij de kantonrechter een opgaaf van de boedel van de cliënt doen. Ook dient hij jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen bij de rechter. Er is dus altijd controle op de werkzaamheden van de bewindvoerder. Een veilig gevoel voor alle partijen. De uitspraak van de rechter wordt gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.

Na de uitspraak mag de cliënt niet meer zelfstandig belangrijke beslissingen nemen. Hij mag bijvoorbeeld zijn huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Beëindiging

De taken en bevoegdheden van de bewindvoerder stoppen op het moment dat de kantonrechter de onderbewindstelling opheft. Hij doet dat als degene om wie het gaat, zelf zijn belangen weer kan behartigen of komt te overlijden.

Tarieven bewindvoering

Informatie over de kosten voor bewindvoering vindt u hier.