Werkwijze Mentorschap

Aanvragen mentor

De cliënt, de partner, een familielid of de zorginstelling kan mentorschap aanvragen bij de kantonrechter in de regio waar de cliënt onder valt. Dit gebeurt door het invullen van een verzoekschrift.
Na een kennismakingsgesprek en een intakegesprek kunnen wij u helpen met het indienen van het verzoekschrift. De kantonrechter neemt de aanvraag in behandeling en wijst na het horen van betrokkene de mentor aan.

Uitspraak kantonrechter

Een dag na de uitspraak beginnen de werkzaamheden van de mentor en vanaf dat moment mag betrokkene niet meer zelf beslissen over zorg en verpleging. De mentor neemt de beslissingen, zo mogelijk in samenspraak met de betrokkene.
In hoogst persoonlijke zaken, zoals bijvoorbeeld levensbeëindiging, beslist de betrokkene zelf; de mentor heeft dan slechts een adviserende stem.
De mentor doet regelmatig verslag van zijn bemoeiingen aan de kantonrechter.

Beëindiging

De taak van de mentor stopt bijvoorbeeld door verloop van de tijd waarvoor het mentorschap is uitgesproken of door het overlijden van betrokkene.

Tarieven

Informatie over de kosten van mentorschap vindt u hier.