Wat is Mentorschap?

Op enig moment kan het gebeuren dat iemand niet meer in staat is zelf te beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Of iemand mag hierover om welke reden dan ook, niet meer zelf beslissen. Een mentor neemt die beslissing – zo mogelijk – in samenspraak met de betrokkene.

Als er geen familie of andere relatie beschikbaar is om die taak op zich te nemen – of indien dat niet wenselijk is – kan een professionele mentor uitkomst bieden.
Het laat zich aanzien dat, gezien de veranderende samenleving en de door te voeren bezuinigingen in de zorg, mensen steeds langer thuis zullen wonen. Daardoor zal de groep kwetsbare zorgbehoevenden steeds groter worden. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten of psychiatrische patiënten.

Verschil met bewindvoering

Bewindvoering gaat alleen over financiële zaken. Mentorschap gaat juist over niet-financiële zaken; dus over verzorging, wonen en welzijn. Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen; men wordt op het persoonlijke vlak beschermd.
Indien gewenst kan een mentor tevens tot bewindvoerder benoemd worden.

Werkwijze

Wilt u meer weten over de procedure die wordt gevolgd wanneer mentorschap wordt overwogen en/of aangevraagd? Klik dan hier.

Tarief

Informatie over de kosten van mentorschap vindt u hier.