Wat is Curatele?

Als iemand blijvend de gevolgen van zijn financiële en persoonlijke handelen in het geheel niet (meer) overziet, kan de kantonrechter die persoon onder curatele stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand met een psychische aandoening die onverantwoord veel geld schenkt en/of uitleent of zijn hele maandinkomen vergokt.

Curatele betekent dat iemand niet meer zelf rechtshandelingen mag verrichten. Geld lenen bijvoorbeeld, of iets kopen. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld. Net zoals een wettige ouder of voogd de vertegenwoordiger is van een minderjarige. De curator beheert het inkomen en het vermogen van de cliënt en behartigt zijn materiële en niet-materiële belangen.

Verschil met bewind

Als iemand alleen zijn financiële handelingen niet (meer) kan overzien, dan is het aanstellen van een bewindvoerder meestal een voldoende maatregel. Het is dan niet nodig iemand onder curatele te stellen.

Werkwijze

Wilt u meer weten over de procedure die wordt gevolgd wanneer curatele wordt overwogen en/of aangevraagd? Klik dan hier.

Tarieven

Informatie over de kosten voor curatele vindt u hier.